Khóa học cà phê truyền thống chuyên sâu

A. Khóa học tổng hợp về cà phê truyền thống

Buổi 1+2: Cà phê truyền thống

 • Cà phê pha phin
 • Đen nóng /  nâu nóng
 • Bạc xỉu
 • Cà phê trứng
 • Cà phê cam
 • Cà phê bọt biển (dalgona)
 • Cà phê Socola
 • Cà phê cốt dừa
 • Sữa chua đánh đá vị cà phê
 • Cà phê kem mặn

Khóa học chủ quán cà phê với món cà phê bạc xỉu

Buổi 3+4: Ice blended

 1. Cà phê đá xay
 2. Cà phê đá xay vị hạt dẻ
 3. Cà phê đá xay vị Caramel
 4. Cà phê đá xay vị So co la
 5. Cà phê đá xay Cookie
 6. Cách nấu thạch cà phê
 7. Cách nấu pudding cà phê
 8. Cách làm bình kem tươi

Buổi 5+6: Coffee Cocktails

 • Coffee Margarita
 • Dalgona martini Cocktail
 • Baileys creamy Coffee
 • White russian
 • Irish Coffee
 • Cà phê baleys
 • Cà phê rum
 • Cà phê whisky

B. Khóa học Sinh tố đá xay (ice blend)

+ Sinh tố đá xay các vị mứt

(Xoài, Việt quất, Dâu tây, Phúc bồn tử, Đào)

+ Matcha Green Tea (Sinh tố đá xay matcha)

+ Coffee Ice Blend (Cà phê đá xay)

+ Cookies Cream

+ Chocolate ice Blend

 • Cách làm bình kem tươi
 • Cách nấu thạch Cà phê
 • Cách nấu thạch matcha

Mỗi buổi 2-3 giờ
95% thời gian khóa học là học thực hành, học đi đôi với hành, không học lý thuyết xuông.