Khóa học pha chế đồ đá xay (Ice Blended)

Khóa học Sinh tố đá xay

+ Sinh tố đá xay các vị mứt

(Xoài, Việt quất, Dâu tây, Phúc bồn tử, Đào)

+ Matcha Green Tea (Sinh tố đá xay matcha)

+ Coffee Ice Blend (Cà phê đá xay)

+ Cookies Cream

+ Chocolate ice Blend

  • Cách làm bình kem tươi
  • Cách nấu thạch Cà phê
  • Cách nấu thạch matcha

Khóa học Khóa học pha chế đồ đá xay

Thời gian học: 1 buổi
Mỗi buổi 2-3 giờ

95% thời gian khóa học là học thực hành, học đi đôi với hành, không học lý thuyết xuông.